Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Plany zajęć zostaly przeniesione do Wirtualnej Uczelni.